Khái niệm giáo dục thể chất

Khái niệm giáo dục thể chất : là một bộ phận của giáo dục nói chung cũng như các nghành giáo dục khác, gdtc bao gồm những nhiệm vụ giáo dục. giáo dưỡng thông qua trình sư phạm hoặc dưới hình thức tự giáo dục

Trong giáo dục thể chất có hai bộ phận đặc thù cơ bản là giảng dạy các động tác (các hành vi vận động) và giáo dục các tố chất thể lực ( các năng lực thể chất). nói cách khác đặc điểm giáo dục thể chất là giảng dạy kỹ thuật động tác và bồi dưỡng thể lực cho người học. đồng thời thông qua lượng vận động của các bài tập mà kích thích điều chỉnh sự phát triển các đặc tính tự nhiên của cơ thể: sức mạnh sức bền…nhờ các bài tập thể dục ta có thẻ thay đổi được hình thái chức năng của các bài tập cơ thể tạo ra những biến đổi thick nghi ngày càng tăng lên của cơ thể như : hoàn thiện các chức năng điều chỉnh của hẹ thần kinh , làm tăng trưởng cơ bắp , tăng thêm khả năng chức phận của hệ tim mạch